Stechwuert: T1 Baam an der Strooss.
Datum: Sonndeg 21.01.2018, 17:00.
TSF 1-1, 5 Mann, Asaatzstonnen: 0:45

D’Schierener Pompjeen hun um fréien Sonndeg Owend nach Iwwereschter vum Stuerm e puer Deeg virdrun missten beseitegen.