Stechwuert: T1 TN Déierenrettung.
Datum: Densdeg 17.10.2017, 12:28.
TLFA 2-1, 3 Mann, 1,25 Asaatzstonnen.

Asaatz wéinst engem veriierten Fuuss deen Schieren “onsecher” gemaach huet. Zesummen mat der Police Grand-Ducale an dem Fierschter konnt Déier agefaangen gin.