Freides den 2ten März war d’Generalversammlung vun den Schierener Pompjeeën. Et war déi lescht Versammlung ënert deser Form well mir ab desem Joer eng méi strikt Trennung tescht “Centre d’Incendie et de Secours (CIS)” an der a.s.b.l. “Pompjeeën Schieren” maachen.

Den Chef de Corps Jérôme Kayser huet op een Aarbechtsréicht Joer zreckgekukt:

Am ganzen haaten mir 40 technesch an 5 Brandasätz ze meeschteren wat eis baal 300 Stonnen un Aarbescht kascht huet.

Doderniewt haaten mir 23 Übungen an 20 Owender Maintenance. 21 Leit waren an Fortbildungscours’en op der Schoul zu Feelen oder soss entzwouch am Land. Dest huet mat sech bruecht dat eis Memberen lescht Joer méi wéi 1.200 Stonnen un Formatioun gemaach hun. Eng stolz Zuel! Och eis Juugenpompjeeën haaten rem een gutt gefëllten Programm mat ennert anerem 21 Übungen.

Een groussen Merci all eisen Memberen fir hiert bénévolt Engagement…