Stechwuert: Sécherheetsdingscht.
Datum: Sonndeg 21.01.2018, 15:30.
9 Mann, Asaatzstonnen: 1:30

Sécherheetsdingscht am Kader vum Galaconcert vun der Schierener Musik.