Stechwuert: T1 Härespelen.
Datum: Mettwoch 21.06.2017, Mettwoch 05.07.2017, Samsdeg 08.07.2017.
TLFA 2-1, TSF 1-1, MTW 1, 3-4 Mann, 2,50 Asaatzstonnen am Total.

Gleich 4 Mol waren mir an deenen leschten Deeg ausgeflunn fir Härespelnäschter wegzemaachen.