Dest Joer hun d’Schierener Pompjeeën um Ettelbrecker Secherheetsdaag den 22ten Aprëll deelgeholl. Dobei hun mir eisen “neien” TSF, deen eis Gemeng vum Keelener Corps ofkaaft an deen eis Memberen an etlechen Stonnen no eisen Besoin’en emgebaut hun, ausgestallt. Och hun mir mat e puer Leit den Encadrement fir d’Üben mat Feierläscher an Fire Trainer garantéiert.

Een Merci un déi Ettelbrecker Kolleegen fir des Invitatioun.